Naujienos ir skelbimai

KRETINGOS RAJONO KAIMO PLĖTROS ASOCIACIJA DALYVAVO KONFERENCIJOJE "VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS: KARTU MES GALIME DAUGIAU"

Patvirtinus vietos veiklos grupių strategijas, pasirašius paramos sutartis, prasideda didelių darbų pradžia, kurie ir buvo aptarti 2016 m. rugsėjo 22-23 dienomis vykusioje LR Žemės ūkio ministerijos organizuotoje konferencijoje „Vietos plėtros strategijos: kartu mes galime daugiau", Konferencija vyko viešbučio „ORO Dubingiai" konferencijų centre, esančiame Giraičių k. 8, Dubingių sen., Molėtų rajone.

Konferencijoje dalyvavo vietos veiklos grupės, verslo ir mokslo, regioninės valdžios, ES, šalies valdžios institucijų, kitų su LEADER iniciatyva susijusių organizacijų atstovai bei socialiniai partneriai. Kretingos rajono kaimo plėtros asociaciją konferencijoje atstovavo administravimo vadovė Lina Stanienė, bei viešųjų ryšių specialistė Rūta Martišauskaitė.

Konferencijos metu prisiminta Lietuvos LEADER istorija bei vietos veiklos grupių kūrimosi pradžia, užsienio pranešėjai džiaugėsi lietuviais už įgyvendintus įdomius projektus. Aptarta galimybė šalies vietos veiklos grupėms pasinaudoti ne tik Lietuvos kaimo plėtros programomis, bet ir kitais finansavimo šaltiniais, tokiais kaip ES Baltijos jūros regiono strategija. Daug kalbėta apie naujų darbo vietų kūrimo svarbą, dėmesio skirta ir moterų bei vyrų lygių galimybių kaime aspektams. Renginio metu vyko forumas – diskusija LEADER/BIVP (bendruomenių inicijuota vietos plėtra) aktualiomis temomis, pasiūlyta naujų idėjų sėkmingam vietos plėtros strategijų įgyvendinimui. Vykusiose diskusijose akcentuotas jaunimo trūkumo kaime, darbo vietų ir socialinio verslo kūrimo kaime bei kiti kaimo bendruomenėms aktualūs klausimai.

Konferencijoje dalyvavo ir pristatė savo pranešimus Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros direktoriato G4 skyriaus vadovas Felix Lozano Gallego, Europos kaimo plėtros tinklo kontaktų biuro koordinatorė Lietuvai Gaya Ducceschi, ES Baltijos jūros regiono strategijos nacionalinė koordinatorė Raimonda Liutkevičienė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja Sigutė Mečkovskienė, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento direktorius Arūnas Plikšys, Vietos veiklos grupių tinklo valdybos narė Janina Augustinavičienė, Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo rinkos tyrimų instituto vadovas prof. Dr. (HP) Boguslavas Gruževskis, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Moterų ir vyrų lygybės skyriaus vedėja Rita Žemaitytė – Tack ir Liuksemburgo žemės ūkio ministerijos atstovas Arnaudas Frisingas, kuris pasidalino savo šalies patirtimi, įgyvendinant LEADER metodą.

<< Grįžti į ankstesnį puslapį

Naujienų archyvas

Mūsų partneriai

Kaimo plėtros fondas

Europos Lyderis

Lietuvos Lyderis

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Lietuvos kaimo tinklas