Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 15

Kvietimas Nr. 15

VPS priemonės priemonės „Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas“ veiklos sritis:

1. „Parama jaunimo iniciatyvų skatinimui ir motyvacijos didinimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1.

finansavimo sąlygų aprašas;

Priedas Nr. 1  Paraiška;

Priedas Nr. 2  Jungtinės veiklos sutartis;

2. „Parama kaimo gyventojų įtraukimui į bendruomeninę veiklą“  LEADER-19.2-SAVA-6.2.

finansavimo sąlygų aprašas;

Priedas Nr. 1  Paraiška;

Priedas Nr. 2  Jungtinės veiklos sutartis;