Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 18

KVIETIMAS NR. 18

VPS priemonės priemonės „Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas“ veiklos sritis:

1. „Parama jaunimo iniciatyvų skatinimui ir motyvacijos didinimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1.

Finansavimo sąlygų aprašas

priedas Nr. 1  Paraiška

priedas Nr. 2  Jungtinės veiklos sutartis

2. „Parama kaimo gyventojų įtraukimui į bendruomeninę veiklą“  LEADER-19.2-SAVA-6.2.

Finansavimo sąlygų aprašas

priedas Nr. 1  Paraiška

priedas Nr. 2  Jungtinės veiklos sutartis

VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimas ir plėtra“ veiklos sritis:

,,Parama paslaugoms ir kitoms ekonominėms veikloms kaime kurti ir plėtoti“ LEADER-19.2-SAVA-5.1.

Finansaviso sąlygų aprašas

priedas Nr. 1  Paraiškos forma

priedas Nr. 2  Verslo plano forma

Bendruomeninio verslo kūrimo ir vystymo gairės

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis:

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ LEADER-19.2-6.4

Finansaviso sąlygų aprašas

priedas Nr. 1  Paraiškos forma

priedas Nr. 2  Verslo plano forma

KITI DOKUMENTAI