Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 22

KVIETIMAS Nr. 22

Priemonės „Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas“ veiklos sritis „Parama jaunimo iniciatyvų skatinimui ir motyvacijos didinimui“ LEADER-19.2-SAVA-6.1.

Finansavimo sąlygų aprašas

priedas Nr. 1  Paraiškos forma

priedas Nr. 2 Jungtinės veiklos sutartis

Priemonės „Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas“ veiklos sritis „Parama kaimo gyventojų įtraukimui į bendruomeninę veiklą“ LEADER-19.2-SAVA-6.2.

Finansavimo sąlygų aprašas

priedas Nr. 1  Paraiškos forma

priedas Nr. 2  Jungtinės veiklos sutartis

Priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis

„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr. LEADER-19.2-7.2.

Finansavimo sąlygų aprašas

priedas Nr. 1  Paraiškos forma

priedas Nr. 2  Jungtinės veiklos sutartis

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2.

Finansavimo sąlygų aprašas

priedas Nr. 1  Paraiškos forma

priedas Nr. 2 Verslo planas

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis  „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4.

Finansavimo sąlygų aprašas

priedas Nr. 1  Paraiškos forma

priedas Nr. 2 Verslo planas

Priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-4.2.

Finansavimo sąlygų aprašas

priedas Nr. 1  Paraiškos forma

priedas Nr. 2 Verslo planas

Priemonės „Bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimas ir plėtra“ veiklos sritis   „Parama paslaugoms ir kitoms ekonominėms veikloms kaime kurti ir plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1.

Finansavimo sąlygų aprašas

priedas Nr. 1  Paraiškos forma

priedas Nr. 2 Verslo planas

priedas Nr. 3  Jungtinės veiklos sutartis

KITI DOKUMENTAI

Užregistruotos paraiškos

Vertinimo rezultatų suvestinė