Apie mus

Siekiant sujungti vietos valdžios, NVO ir bendruomenių, verslo atstovų pastangas darniai kaimo plėtrai, 2004 m. liepos 1d. buvo įregistruota Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija (toliau –VVG).

Šiuo metu Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija sudaro 33 nariai, kurie atstovauja įvairias organizacijas, įstaigas ir įmones, veikiančias VVG pasirinktoje teritorijoje.

Vietos veiklos grupės valdybą sudaro 11 narių: 5 valdybos nariai atstovauja pilietinės visuomenės sektorių; 3 valdybos nariai atstovauja verslo sektorių ir 3 valdybos nariai atstovauja vietos valdžios sektorių. VVG valdyboje taip pat išlaikyta lyčių pusiausvyra: 55 % valdybos sudaro vyrai (6 valdybos nariai) ir 45 % moterys (5 valdybos nariai).

 

Pagrindiniai Asociacijos veiklos tikslai yra:

  • aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas Kretingos rajono teritorijoje;
  • telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti;
  • skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse;
  • teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl kaimo plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo;
  • organizuoti kaimo plėtros dalyvių švietimą ir mokymą;
  • įgyvendinti EB ir LR iniciatyvas Kretingos rajone, organizuoti ir teikti paramą kaimo bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;
  • skatinti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;
  • skatinti palankios verslo aplinkos formavimąsi, stiprinant ekonominį konkurencingumą ir investicinį klimatą, palankų esamų ir įsteigtų naujų įmonių plėtrai;
  • skatinti ūkio augimą ir laisvą prekių, paslaugų ir asmenų judėjimą Kretingos rajone;
  • užtikrinti, kad Asociacijos vykdoma veikla ir skatinamas augimas būtų suderintas su darnios plėtros principu.
© 2016 Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija. Visos teisės saugomos. Draudžiama be Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos leidimo naudoti ir platinti svetainėje esančią tekstinę ir grafinę informaciją kitose interneto svetainėse bei žiniasklaidos priemonėse.