Vietos projektų vertinimas ir tvirtinimas

Paprastasis kvietimas teikti vietos projektus Nr. 1