Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 5

2018 m. gegužės 31 d. pasibaigė Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos kvietimas teikti vietos projektus Nr. 5, pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“  priemonės „Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas“ veiklos sritis: „Parama jaunimo iniciatyvų skatinimui ir motyvacijos didinimui“ , „Parama kaimo gyventojų įtraukimui į bendruomeninę veiklą“.

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR. 5 VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ

PATVIRTINTI KVIETIMO NR. 5 VIETOS PROJEKTAI