Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 21

KVIETIMAS Nr. 21

Priemonės „Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas“ veiklos sritis „Parama jaunimo iniciatyvų skatinimui ir motyvacijos didinimui“ LEADER-19.2-SAVA-6.1.

Finansaviso sąlygų aprašas

priedas Nr. 1  Paraiškos forma

priedas Nr. 2 Jungtinės veiklos sutartis

Priemonės „Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas“ veiklos sritis „Parama kaimo gyventojų įtraukimui į bendruomeninę veiklą“ LEADER-19.2-SAVA-6.2.

Finansaviso sąlygų aprašas

priedas Nr. 1  Paraiškos forma

priedas Nr. 2  Jungtinės veiklos sutartis

Priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3;

Finansaviso sąlygų aprašas

priedas Nr. 1  Paraiškos forma

Priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis

„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr. LEADER-19.2-7.2.

Finansaviso sąlygų aprašas

priedas Nr. 1  Paraiškos forma

priedas Nr. 2  Jungtinės veiklos sutartis

KITI DOKUMENTAI

Užregistruotos paraiškos

Vertinimo rezultatų suvestinė