Įgyvendinti vietos projektai

ĮGYVENDINTI VIETOS PROJEKTAI

Nr. Projekto Nr. Projekto pavadinimas Pareiškėjas Priemonė/veiklos sritis

Paramos intensyvumas

Proc.

Paramos suma Eur Bendra projekto vertė Eur
1. KRET-LEADER-6B-J-1-1 Netradicinis jaunimo užimtumas taikant inovatyvias technologijas Darbėnų gimnazija LEADER-19.2-SAVA-6.1 80 10 192 12 740
2. KRET-LEADER-6B-K-1-4 Sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas Kalniškių bendruomenės centras „Kalniškiai“ LEADER-19.2-SAVA-6.2 80

 5 743,76

7 179,70
3. KRET-LEADER-6B-K-1-5 Kaimo gyventojų aktyvaus poilsio skatinimas ir tradicijų puoselėjimas Kurmaičių kaimo bendruomenės centras „Kurmaičiai" LEADER-19.2-SAVA-6.2 80 5 931,74 7 414,68
4. KRET-LEADER-6B-I-2-1-2018 Lauko scenos įrengimas Kūlupėnuose Kūlupėnų bendruomenės centras ,,Kūlupėnai" LEADER-19.2-7.2 80 8 000,00 10 000,00
5. KRET-LEDER-6B-I-2-2-2018 Erdvių sutvarkymas Rūdaičių gyvenvietėje Asociacija ,,Pajūrio bendruomenė" LEADER-19.2-7.2 80 14 863,00 17 835,60
6. KRET-LEADER-6B-JV-4-3-2018 Vasara su futbolu Futbolo klubas ,,Žibininkai" LEADER-19.2-SAVA-6.1 80 7 600,00 8 000,00
7. KRET-LEADER-6B-I-2-3-2018 Baublių kaimo bendruomenės centro šildymo sistemos įrengimas Baublių kaimo bendruomenės centras LEADER-19.2-7.2 80 12 800,00 16 000,00