Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 15

Kvietimo metu paraiškų nebuvo gauta.