Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 19

VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-4.2.

KVIETIMAS Nr. 19

Finansaviso sąlygų aprašas

priedas Nr. 1  Paraiškos forma

priedas Nr. 2  Verslo plano forma

KITI DOKUMENTAI