Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 16

Kvietimas Nr. 16

VPS priemonės priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis:

1. „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdįi“  Nr. LEADER-19.2-7.6.

finansavimo sąlygų aprašas;

Priedas Nr. 1  Paraiška;

Priedas Nr. 2  Jungtinės veiklos sutartis;