Korupcijos prevencija

Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba  https://www.stt.lt/

Transparency International Lietuvos skyrius  https://www.transparency.lt/


Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.4DBDE27621A2?faces-redirect=true
Nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25c529d0cbcd11e4aaa0e90fce879681 

Siekiant skaidraus ir sąžiningo veikimo, Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu bei galiojančiais kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos teisės aktais.

Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima ir Specialiųjų tyrimų tarnybai: 

raštu, adresu: A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius; 

visą parą veikiančiu „Karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (ir poilsio dienomis);

elektroniniu paštu pranesk@stt.lt

svetainėje www.stt.lt

Už šmeižtą ar melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimo padarymu yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.