Įgyvendinami vietos projektai

ĮGYVENDINAMI VIETOS PROJEKTAI

Nr. Projekto Nr. Projekto pavadinimas Pareiškėjas Priemonė/veiklos sritis

Paramos intensyvumas

Proc.

Paramos suma Eur Bendra projekto vertė Eur
1. KRET-LEADER-6B-J-1-1 Netradicinis jaunimo užimtumas taikant inovatyvias technologijas Darbėnų gimnazija priemonė „Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas“ veiklos sritis „Parama jaunimo iniciatyvų skatinimui ir motyvacijos didinimui“ LEADER-19.2-SAVA-6.1 80 10 192 12 740
2. KRET-LEADER-6B-J-1-3 Vasara su futbolu

Futbolo klubas

"Žibininkai"

priemonė „Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas“ veiklos sritis „Parama jaunimo iniciatyvų skatinimui ir motyvacijos didinimui“ LEADER-19.2-SAVA-6.1 80

 

PROJEKTĄ

ATSIĖMĖ

 
3. KRET-LEADER-6B-K-1-4 Sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas Kalniškių bendruomenės centras „Kalniškiai“ priemonė „Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas“ veiklos sritis „Parama kaimo gyventojų įtraukimui į bendruomeninę veiklą“ 80 5 743,76 7 179,70
4. KRET-LEADER-6B-K-1-5 Kaimo gyventojų aktyvaus poilsio skatinimas ir tradicijų puoselėjimas Kurmaičių kaimo bendruomenės centras „Kurmaičiai" priemonė „Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas“ veiklos sritis „Parama kaimo gyventojų įtraukimui į bendruomeninę veiklą“ 80

5 931,74

7 414,68