Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 23

KVIETIMAS NR. 23

VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-1

1. Finansaviso sąlygų aprašas

2. priedas Nr. 1  Paraiškos forma

3. priedas Nr. 2  Verslo plano forma

4. priedas Nr. 3

5. priedas Nr. 4

6. priedas Nr. 5

7. priedas Nr. 6

8. priedas Nr. 7

VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-4.2.

1. Finansaviso sąlygų aprašas

2. priedas Nr. 1  Paraiškos forma

3. priedas Nr. 2  Verslo plano forma

KITI DOKUMENTAI

Užregistruotos paraiškos

Vertinimo rezultatų suvestinė