Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 3

2018 vasario 23 d. pasibaigė Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos  kvietimas teikti vietos projektus Nr. 3, pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“  priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“.

Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 3 metu paraiškų gauta nebuvo.