Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 2

2018 m. sausio 31 d. pasibaigė Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos  kvietimas teikti vietos projektus Nr. 2, pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“  (toliau – VPS) priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“.

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS PIRMINES VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR. 2 VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ

PATVIRTINTI KVIETIMO NR. 2 VIETOS PROJEKTAI