Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 13

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 13

Priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“

Finansaviso sąlygų aprašas

priedas Nr. 1  Paraiškos forma

priedas Nr. 2  Verslo plano forma

Priemonės „Bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimas ir plėtra“ veiklos sritis ,,Parama paslaugoms ir kitoms ekonominėms veikloms kaime kurti ir plėtoti“

Finansaviso sąlygų aprašas

priedas Nr. 1  Paraiškos forma

priedas Nr. 2  Verslo plano forma

Priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veikos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“

Finansaviso sąlygų aprašas

priedas Nr. 1  Paraiškos forma

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“

Finansaviso sąlygų aprašas

priedas Nr. 1  Paraiškos forma

priedas Nr. 2  Verslo plano forma

KITI DOKUMENTAI

Informacija apie kvietimo metu užregistruotas paraiškas