Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 6

2018 birželio 29  d. pasibaigė Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos  kvietimas teikti vietos projektus Nr. 6, pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“  priemonės ,,Parama paslaugoms ir kitoms ekonominėms veikloms kaime kurti ir plėtoti"

Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6 metu paraiškų gauta nebuvo.