Kvietimai į susirinkimus

2022-04-29

KVIETIMAS DALYVAUTI VISUOTINIAME NARIŲ SUSIRINKIME

2022 m. balandžio 29 d. 10.30 val. Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos Visuotinis narių susirinkimas neįvyko, nes nebuvo kvorumo. Vadovaujantis Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos įstatų 5.4.4. punktu, šaukiamas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks gegužės 10 d. 10.00 val. Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2021 m. finansinės ataskaitos tvirtinimo.
 2. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2021 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo.
 3. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ įgyvendinimo.
 4. Kiti klausimai.

2022-04-29

KVIETIMAS DALYVAUTI VALDYBOS NARIŲ POSĖDYJE

2022 m. balandžio 29 d. 10.30 val. Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos Valdybos narių posėdis neįvyko, nes nebuvo kvorumo. Šaukiamas pakartotinis Valdybos posėdis, kuris vyks gegužės 5 d. 11.00 val. Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos patalpose, adresu: Vilniaus g. 8, Kretinga.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2021 m. finansinės ataskaitos teikimo tvirtinti Visuotiniam narių susirinkimui;

2. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2021 m. veiklos ataskaitos teikimo tvirtinti Visuotiniam narių susirinkimui;

3. Dėl atsakingo asmens paskyrimo projekto parengto pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos srities „Parengiamoji parama“ įgyvendinimo taisykles, taikomas projektams, skirtiems 2023–2027 metų vietos plėtros strategijoms parengti administravimui.

4. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ įgyvendinimo.

5. Kiti klausimai.

2022-04-29

KVIETIMAS DALYVAUTI VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDYJE

Vadovaujantis 2014-2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu administravimo procedūrų aprašo VII skyriaus ,,Vietos projektų tvirtinimas VPS vykdytojos vietos projektų atrankos komitete“ 2 punktu, valdybos narius kviečiame dalyvauti Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos Vietos projektų atrankos komiteto posėdyje.

Informuojame, kad 2022 m. balandžio 29 d. 10.00 val. planuotas Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos kvietimų teikti vietos projektus Nr. 21 metu gautų vietos projektų paraiškų  atrankos komiteto posėdis neįvyko, nes nesusirinko kvorumas.

Posėdis perkeltas į 2022 m. gegužės 5 d. 10.00 val. ir vyks Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos patalpose, adresu: Vilniaus g. 8, Kretinga.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 21 metu gautų Vietos projektų paraiškų perdavimo į kitą vertinimo etapą/kito etapo nepradėjimo;
 2. Kiti klausimai.

2022-04-26

KVIETIMAS DALYVAUTI VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDYJE

Vadovaujantis 2014-2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu administravimo procedūrų aprašo VII skyriaus ,,Vietos projektų tvirtinimas VPS vykdytojos vietos projektų atrankos komitete“ 2 punktu, valdybos narius kviečiame dalyvauti Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos Vietos projektų atrankos komiteto posėdyje.

Informuojame, kad 2022 m. balandžio 26 d. 13.00 val. planuotas Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos kvietimų teikti vietos projektus Nr. 21 metu gautų vietos projektų paraiškų  atrankos komiteto posėdis neįvyko, nes nesusirinko kvorumas.

Posėdis perkeltas į 2022 m. balandžio 29 d. 10.00 val. ir vyks nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 21 metu gautų Vietos projektų paraiškų perdavimo į kitą vertinimo etapą/kito etapo nepradėjimo;
 2. Kiti klausimai.

2022-04-21

KVIETIMAS DALYVAUTI VALDYBOS NARIŲ POSĖDYJE

Kviečiame į Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos Valdybos narių posėdį, kuris vyks balandžio 29 d. 10.30 val. nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2021 m. finansinės ataskaitos teikimo tvirtinti Visuotiniam narių susirinkimui;

2. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2021 m. veiklos ataskaitos teikimo tvirtinti Visuotiniam narių susirinkimui;

3. Dėl atsakingo asmens paskyrimo projekto parengto pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos srities „Parengiamoji parama“ įgyvendinimo taisykles, taikomas projektams, skirtiems 2023–2027 metų vietos plėtros strategijoms parengti administravimui.

4. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ įgyvendinimo.

5. Kiti klausimai.

2022-04-21

KVIETIMAS DALYVAUTI VISUOTINIAME NARIŲ SUSIRINKIME

Kviečiame į Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos Visuotinį narių susirinkimą, kuris vyks balandžio 29 d. 11.00 val. Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2021 m. finansinės ataskaitos tvirtinimo.

2. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2021 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo.

3. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ įgyvendinimo.

4. Kiti klausimai.

2022-04-20

KVIETIMAS DALYVAUTI VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDYJE

Vadovaujantis 2014-2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu administravimo procedūrų aprašo VII skyriaus ,,Vietos projektų tvirtinimas VPS vykdytojos vietos projektų atrankos komitete“ 2 punktu, valdybos narius kviečiame dalyvauti Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos Vietos projektų atrankos komiteto posėdyje.

Posėdis vyks 2022 m. balandžio 26 d. 13.00 val., adresu Vytauto g. 8, Kretinga.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 21 metu gautų Vietos projektų paraiškų perdavimo į kitą vertinimo etapą/kito etapo nepradėjimo;

2. Kiti klausimai.

2022-03-30

KVIETIMAS DALYVAUTI VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDYJE

Vadovaujantis 2014-2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu administravimo procedūrų aprašo VII skyriaus ,,Vietos projektų tvirtinimas VPS vykdytojos vietos projektų atrankos komitete“ 2 punktu, valdybos narius kviečiame dalyvauti Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos Vietos projektų atrankos komiteto posėdyje. Posėdis vyks 2022 m. balandžio 5 d. 13.00 val. Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos patalpose, adresu: Vilniaus g. 8, Kretinga.

 DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento tvirtinimo;

2. Dėl Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 20 metu gautų Vietos projektų paraiškų  perdavimo į kitą vertinimo etapą/kito etapo nepradėjimo;

3. Kiti klausimai.

2022-01-24

KVIETIMAS DALYVAUTI VALDYBOS NARIŲ POSĖDYJE

Kviečiame į Valdybos narių posėdį, kuris įvyks sausio 31 d. 10.00 val. Posėdis vyks vadovaujantis Krteingos rajono kaimo plėtros asociacijos Valdybos narių darbo reglamento, patvirtinto asociacijos Valdybos 2018-11-23 d. posėdžio protokolu Nr. Vns-1, 21 punktu (rašytine tvarka).

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ kvietimo teiktiVietos projektus Nr. 21 dokumentų tvirtinimo.
 2. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ metinės įgyvendinimo ataskaitoas tvirtinimo.
 3. Kiti klausimai.

2021-12-17

KVIETIMAS DALYVAUTI VALDYBOS NARIŲ POSĖDYJE

Kviečiame į Valdybos narių posėdį, kuris įvyks gruodžio 27 d. 10.00 val. (posėdis vyks rašytine tvarka).

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ kvietimo teikti Vietos projektus Nr. 20 dokumentų tvirtinimo.
 2. Kiti klausimai.

2021-08-18

KVIETIMAS DALYVAUTI VALDYBOS NARIŲ POSĖDYJE

Kviečiame į Valdybos narių posėdį, kuris įvyks rugpjūčio 25 d. 10.00 val. Susirinkimas vyks adresu: „Medeinės gojus“ Pušyno g. 24, Kūlupėnai, Kretingos r.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ keitimo.
 2. Kiti klausimai.

2021-08-18

KVIETIMAS DALYVAUTI VISUOTINIAME NARIŲ SUSIRINKIME

Kviečiame į Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos visuotinį narių susirinkimą, kuris įvyks rugpjūčio 25 d. 10.30 val. Susirinkimas vyks adresu: „Medeinės gojus“ Pušyno g. 24, Kūlupėnai, Kretingos r.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ keitimo.
 2. Kiti klausimai.

2021-04-20

KVIETIMAS DALYVAUTI VISUOTINIAME NARIŲ SUSIRINKIME

Kviečiame į Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos visuotinį narių susirinkimą, kuris įvyks balandžio 28 d. 11.00 val. Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2020 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo.

Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2020 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimo.

Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ įgyvendinimo.

Kiti klausimai.

2021-04-20

KVIETIMAS DALYVAUTI VALDYBOS NARIŲ POSĖDYJE

Kviečiame į Valdybos narių posėdį, kuris įvyks balandžio 28 d. 10.30 val. Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

1.Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2020 m. veiklos ataskaitos teikimo tvirtinti

Visuotiniam narių susirinkimui.

2.Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2020 m. finansinės atskaitomybės teikimo

tvirtinti Visuotiniam narių susirinkimui.

3.Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros

asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ keitimo ir įgyvendinimo.

4. Kiti klausimai.

2021-03-08

KVIETIMAS DALYVAUTI VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDYJE

Vadovaujantis 2014-2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu administravimo procedūrų aprašo VII skyriaus ,,Vietos projektų tvirtinimas VPS vykdytojos vietos projektų atrankos komitete“ 2 punktu, kviečiame dalyvauti Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos valdybos Vietos projektų atrankos komiteto posėdyje. Posėdis vyks 2021 m. kovo 17 d. 11.00 val.vaizdo konferencijų platformoje Zoom.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 19 metu gautų Vietos projekto paraiškų  perdavimo į kitą vertinimo etapą/kito etapo nepradėjimo;

2. Kiti klausimai.

2021-01-21

KVIETIMAS DALYVAUTI VALDYBOS NARIŲ POSĖDYJE

Kviečiame į Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos Valdybos narių posėdį, kuris vyks sausio 28 d. 11.00 val.. Posėdis bus vykdomas vadovaujantis Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos Valdybos narių darbo reglamento, patvirtinto asociacijos Valdybos 2018-11-23 d. posėdžio protokolu Nr. VNS-1, 21 punktu (kai kvietimo dokumentai tvirtinami rašytine tvarka).

DARBOTVARKĖ:

          1. Dėl strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ metinės įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo;

          2. Kiti klausimai.

2021-01-08

KVIETIMAS DALYVAUTI VALDYBOS NARIŲ POSĖDYJE

Kviečiame į Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos Valdybos narių posėdį, kuris vyks sausio 15 d. 11.00 val.. Posėdis bus vykdomas vadovaujantis Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos Valdybos narių darbo reglamento, patvirtinto asociacijos Valdybos 2018-11-23 d. posėdžio protokolu Nr. VNS-1, 21 punktu (kai kvietimo dokumentai tvirtinami rašytine tvarka).

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ kvietimo teikti Vietos projektus Nr. 19 dokumentų tvirtinimo;
 2. Kiti klausimai.

2020-11-18

KVIETIMAS DALYVAUTI VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDYJE

Vadovaujantis 2014-2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu administravimo procedūrų aprašo VII skyriaus ,,Vietos projektų tvirtinimas VPS vykdytojos vietos projektų atrankos komitete“ 2 punktu, kviečiame dalyvauti Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos valdybos Vietos projektų atrankos komiteto posėdyje. Posėdis vyks 2020 m. lapkričio 25 d. 11.00 val.vaizdo konferencijų platformoje Zoom.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento tvirtinimo.

2. Dėl Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 18 metu gautų Vietos projekto paraiškų  perdavimo į kitą vertinimo etapą/kito etapo nepradėjimo;

3. Kiti klausimai.

2020-09-14

KVIETIMAS DALYVAUTI VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDYJE

Vadovaujantis 2014-2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu administravimo procedūrų aprašo VII skyriaus ,,Vietos projektų tvirtinimas VPS vykdytojos vietos projektų atrankos komitete“ 2 punktu, kviečiame dalyvauti Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos valdybos Vietos projektų atrankos komiteto posėdyje. Posėdis vyks 2020 m. rugsėjo 22 d. 11.00 val. Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos patalpose, adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 17 metu gautų Vietos projekto paraiškų  perdavimo į kitą vertinimo etapą/kito etapo nepradėjimo;

2. Kiti klausimai.

2020-09-04

KVIETIMAS DALYVAUTI VALDYBOS NARIŲ POSĖDYJE

Kviečiame į Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos Valdybos narių posėdį, kuris vyks rugsėjo 11 d. 11.00 val.. Posėdis bus vykdomas vadovaujantis Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos Valdybos narių darbo reglamento, patvirtinto asociacijos Valdybos 2018-11-23 d. posėdžio protokolu Nr. VNS-1, 21 punktu (kai kvietimo dokumentai tvirtinami rašytine tvarka).

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ kvietimo teikti Vietos projektus Nr. 18 dokumentų tvirtinimo;

2. Kiti klausimai.

2023-08-11

KVIETIMAS DALYVAUTI VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDYJE

Vadovaujantis 2014-2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu administravimo procedūrų aprašo VII skyriaus ,,Vietos projektų tvirtinimas VPS vykdytojos vietos projektų atrankos komitete“ 2 punktu, kviečiame dalyvauti Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos valdybos Vietos projektų atrankos komiteto posėdyje. Posėdis vyks 2020 m. rugpjūčio 18 d. 11.00 val. Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos patalpose, adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga.

2020-07-14

KVIETIMAS DALYVAUTI VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDYJE

Vadovaujantis 2014-2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu administravimo procedūrų aprašo VII skyriaus ,,Vietos projektų tvirtinimas VPS vykdytojos vietos projektų atrankos komitete“ 2 punktu, kviečiame dalyvauti Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos valdybos Vietos projektų atrankos komiteto posėdyje. Posėdis vyks 2020 m. liepos 21 d. 11.00 val. Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos patalpose, adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 14 metu gautos Vietos projekto paraiškos  perdavimo į kitą vertinimo etapą/kito etapo nepradėjimo;

2. Kiti klausimai.

2020-06-04

KVIETIMAS DALYVAUTI VISUOTINIAME NARIŲ SUSIRINKIME

Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija birželio 12 d., 14.00 val. šaukia Visuotinį narių susirinkimą. Susirinkimas vyks Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos patalpose, adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2019 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo.

2. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2019 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimo.

3. Dėl Kretingos rajono kimo plėtros asociacijos valdymo organų rinkimo.

4. Dėl Kretingos rajono kimo plėtros asociacijos strategijos ,,Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ įgyvendinimo.

5. Kiti klausimai.

2020-06-04

KVIETIMAS DALYVAUTI VALDYBOS NARIŲ POSĖDYJE

Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija kviečia birželio 12 d., 13.30 val. Valdybos narius į posėdį. Posėdis vyks Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos patalpose, adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2019 metų veiklos ataskaitos teikimo tvirtinti Visuotiniam narių susirinkimui.

2. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2019 metų finansinės atskaitomybės teikimo tvirtinti Visuotiniam narių susirinkimui.

3. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros

asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ kvietimo teikti Vietos projektus Nr. 16 dokumentų tvirtinimo

4. Kiti klausimai.

2020-06-04

KVIETIMAS DALYVAUTI VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDYJE

Vadovaujantis 2014-2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu administravimo procedūrų aprašo VII skyriaus ,,Vietos projektų tvirtinimas VPS vykdytojos vietos projektų atrankos komitete“ 2 punktu, kviečiame dalyvauti Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos valdybos Vietos projektų atrankos komiteto posėdyje. Posėdis vyks 2020 m. birželio 12 d. 13.00 val. Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos patalpose, adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 12 metu gautų Vietos projektų paraiškų  perdavimo į kitą vertinimo etapą/kito etapo nepradėjimo;

2. Kiti klausimai.

2020-05-22

KVIETIMAS DALYVAUTI VALDYBOS NARIŲ POSĖDYJE

Kviečiame į Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos Valdybos narių posėdį, kuris  vyks kovo 27 d. 11.00 val., Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos patalpose, adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros

asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ kvietimo teikti Vietos projektus Nr. 15  dokumentų tvirtinimo.

2. Kiti klausimai.

2020-03-06

KVIETIMAS DALYVAUTI VALDYBOS NARIŲ POSĖDYJE

Kviečiame į Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos Valdybos narių posėdį, kuris  vyks kovo 13 d. 11.00 val., Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos patalpose, adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros

asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ kvietimo teikti Vietos projektus Nr. 14  dokumentų tvirtinimo.

2. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų Vietos plėtros strategijos metinės įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo.

3. Kiti klausimai.

2019-10-28

KVIETIMAS DALYVAUTI VALDYBOS NARIŲ POSĖDYJE

Kviečiame į Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos Valdybos narių posėdį, kuris  vyks lapkričio 5 d. 11.00 val., Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos patalpose, adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ kvietimo teikti Vietos projektus Nr. 13 dokumentų tvirtinimo;

2. Kiti klausimai.

2019-10-17

KVIETIMAS DALYVAUTI VALDYBOS NARIŲ POSĖDYJE

Kviečiame į Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos Valdybos narių posėdį, kuris  vyks spalio 22 d. 10.00 val., Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos patalpose, adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos strategijos ,,Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" keitimo;

2. Kiti klausimai.

2019-10-10

KVIETIMAS DALYVAUTI VALDYBOS NARIŲ POSĖDYJE

Kviečiame į Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos Valdybos narių posėdį, kuris  vyks spalio 14 d. 16.00 val., Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos patalpose, adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos dalyvavimo bendradarbiavimo projekte ,,Maistas, kurį galima valgyti" partnerio teisėmis.

2019-08-01

KVIETIMAS DALYVAUTI VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDYJE

Kviečiame valdybos narius dalyvauti Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos  Vietos projektų atrankos komiteto posėdyje Dėl Kvietimo Nr. 12 metu gautų Vietos projektų paraiškų svarstymo. Posėdis vyks 2019 m. rugpjūčio 8 d. 11.00 val. Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos patalpose, adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga.

2019-06-20

KVIETIMAS DALYVAUTI VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDYJE

Kviečiame valdybos narius dalyvauti Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos  Vietos projektų atrankos komiteto posėdyje Dėl Kvietimo Nr. 10 ir Kvietimo Nr. 11 metu gautų Vietos projektų paraiškų svarstymo. Posėdis vyks 2019 m. liepos 1 d. 10.30 val. Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos patalpose, adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga.

2019-06-20

KVIETIMAS DALYVAUTI VALDYBOS NARIŲ POSĖDYJE

Kviečiame į Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos Valdybos narių posėdį, kuris vyks liepos 1 d. 11.00 val., Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos patalpose, adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ kvietimo teikti Vietos projektus Nr. 12 dokumentų tvirtinimo.

2. Kiti klausimai.

2019-04-19

KVIETIMAS DALYVAUTI VISUOTINIAME NARIŲ SUSIRINKIME

Kviečiame į Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos visuotinį narių susirinkimą, kuris įvyks balandžio 29 d. 13.30 val., adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga, II aukštas.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl 2018 m. veiklos ataskaitos teikimo tvirtinti Visuotiniam narių susirinkimui.
 2. Dėl 2018 m. finansinės atskaitomybės teikimo tvirtinti Visuotiniam narių susirinkimui.
 3. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos įstatų 5.14 punkto pakeitimo.
 4. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos valdymo organų rinkimo
 5. Kiti klausimai.

2019-04-19

KVIETIMAS DALYVAUTI VALDYBOS NARIŲ POSĖDYJE

Kviečiame į Valdybos narių posėdį, kuris įvyks balandžio 29 d. 13.00 val., adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga, II aukštas.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl 2018 m. veiklos ataskaitos teikimo tvirtinti Visuotiniam narių susirinkimui.
 2. Dėl 2018 m. finansinės atskaitomybės teikimo tvirtinti Visuotiniam narių susirinkimui.
 3. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos įstatų 5.14 punkto pakeitimo.
 4. Kiti klausimai.

2019-03-25

KVIETIMAS DALYVAUTI VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDYJE

Kviečiame valdybos narius dalyvauti Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos  Vietos projektų atrankos komiteto posėdyje Dėl Kvietimo Nr. 8 metu gautų Vietos projektų paraiškų svarstymo. Posėdis vyks balandžio 2 d. 10.30 val. Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos patalpose, adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga.

2019-02-11

KVIETIMAS DALYVAUTI VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDYJE

Kviečiame valdybos narius dalyvauti Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos  Vietos projektų atrankos komiteto posėdyje Dėl Kvietimo Nr. 9 metu gautų Vietos projektų paraiškų svarstymo. Posėdis vyks vasario 20 d. 11.00 val. Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos patalpose, adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga.

2019-01-30

KVIETIMAS DALYVAUTI VALDYBOS NARIŲ POSĖDYJE

Kviečiame į Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos pakartotinį Valdybos narių posėdį, kuris  vyks sausio 31 d. 15.30 val., Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos patalpose, adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos darbuotojų darbo užmokesčio koeficientų tvirtinimo;

2. Kiti klausimai.

2019-01-23

KVIETIMAS DALYVAUTI VALDYBOS NARIŲ POSĖDYJE

Kviečiame į Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos Valdybos posėdį, kuris  vyks sausio 29 d. 11.00 val., Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos patalpose, adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos darbuotojų darbo užmokesčio koeficientų tvirtinimo;

2. Kiti klausimai.

2019-01-11

KVIETIMAS DALYVAUTI VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDYJE

Kviečiame valdybos narius dalyvauti Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos  Vietos projektų atrankos komiteto posėdyje Dėl Kvietimo Nr. 7 metu gautų Vietos projektų paraiškų svarstymo. Posėdis vyks sausio 17 d. 11.00 val. Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos patalpose, adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga.

2018-10-05

KVIETIMAS DALYVAUTI VALDYBOS NARIŲ POSĖDYJE

Kviečiame į Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos Valdybos narių posėdį, kuris vyks spalio 12 d. 10.00 val.. Posėdis bus vykdomas vadovaujantis Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos Valdybos narių darbo reglamento, patvirtinto asociacijos Valdybos 2018-01-23 d. posėdžio protokolu Nr. VNS-1, 21 punktu (kai kvietimo dokumentai tvirtinami rašytine tvarka).

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ kvietimo teikti Vietos projektus Nr. 7 dokumentų tvirtinimo;

2. Kiti klausimai.

2018-07-27

KVIETIMAS DALYVAUTI VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDYJE

Kviečiame valdybos narius dalyvauti Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos  Vietos projektų atrankos komiteto posėdyje Dėl Kvietimo Nr. 5 metu gautų Vietos projektų paraiškų svarstymo. Posėdis vyks 2018 m. rugpjūčio 3 d. 10.00 val. Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos patalpose, adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga.

2018-05-16

KVIETIMAS DALYVAUTI VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDYJE

Informuojame, kad Vietos projektų atrankos komiteto posėdis, turėjęs vykti 2018 m. gegužės 16 d. 11.00 val., perkeliamas į 2018 m. gegužės 22 d. 11.00 val.. Posėdis vyks Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos patalpose, adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga.

2018-05-09

KVIETIMAS DALYVAUTI VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDYJE

Kviečiame valdybos narius dalyvauti Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos valdybos Vietos projektų atrankos komiteto posėdyje. Posėdis  vyks 2018 m. gegužės 16 d. 11.00 val., Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos patalpose, adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga.

 DARBOTVARKĖ:

1. Dėl  pritarimo Kvietimo Nr. 2 Vietos projektams ir rekomendavimo perduoti į kitą vertinimo etapą.

2. Dėl  pritarimo Kvietimo Nr. 4 Vietos projektams ir rekomendavimo perduoti į kitą vertinimo etapą

3. Kiti klausimai.

2018-05-02

KVIETIMAS DALYVAUTI VALDYBOS NARIŲ POSĖDYJE

Kviečiame į Valdybos narių posėdį, kuris vyks gegužės 7 d. 7.30 val. adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ kvietimo teikti Vietos projektus Nr.6 dokumentų tvirtinimo;

2. Kiti klausimai.

2018-04-03

KVIETIMAS DALYVAUTI VALDYBOS NARIŲ POSĖDYJE

Kviečiame į Valdybos narių posėdį, kuris vyks balandžio 10 d. 10.30 val. adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2017 metų veiklos ataskaitos teikimo tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui.
 2. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2017 metų finansinės atskaitomybės teikimo tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui.
 3. Dėl VPS įgyvendinimo.
 4. Kiti klausimai.

2018-04-03

KVIETIMAS DALYVAUTI VISUOTINIAME NARIŲ SUSIRINKIME

Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija balandžio 10 d., 11.00 val. šaukia Visuotinį narių susirinkimą. Susirinkimas vyks Kretingos moterų informacijos ir mokymų centro patalpose, adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga, II aukštas.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2017 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo.

2. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2017 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimo.

3. Dėl VPS įgyvendinimo.

4. Kiti klausimai.

2018-02-12

KVIETIMAS DALYVAUTI VALDYBOS NARIŲ POSĖDYJE

Kviečiame į Valdybos narių posėdį, kuris vyks vasario 20 d. 11.00 val. adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl paraiškos ,,Salantai – mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2018“ parengimo ir teikimo paramai gauti pagal 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 3D-20 ,,Dėl 2018 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“ taisyklių 8 punkto 8.3. papunktį ,,Renginių organizavimas“.

2. Kiti klausimai.

2018-02-08

KVIETIMAS DALYVAUTI VALDYBOS NARIŲ POSĖDYJE

Kviečiame į Valdybos narių posėdį, kuris vyks vasario 14 d. 11.00 val. adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ kvietimo teikti Vietos projektus Nr. 4 dokumentų tvirtinimo.

2. Kiti klausimai.

 

2018-01-17

KVIETIMAS DALYVAUTI VALDYBOS NARIŲ POSĖDYJE

Kviečiame į Valdybos narių posėdį, kuris vyks sausio 23 d. 11.00 val. adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ kvietimo teikti Vietos projektus Nr. 3 dokumentų tvirtinimo.

2. Kiti klausimai.

2017-12-14

KVIETIMAS DALYVAUTI VALDYBOS NARIŲ POSĖDYJE

Kviečiame į Valdybos narių posėdį, kuris vyks gruodžio 18 d. 11.00 val., adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ kvietimo teikti Vietos projektus Nr. 2 dokumentų tvirtinimo.
 2. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ keitimo.
 3. Kiti klausimai.

2017-10-10

KVIETIMAS DALYVAUTI VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDYJE

Kviečiame į Vietos projektų atrankos komiteto posėdį, kuris vyks spalio 17 d. 11.00 val., adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento tvirtinimo.

2. Dėl vietos projektų tvirtinimo ir lėšų jiems įgyvendinti skyrimo.

3. Kiti klausimai.

 

2017-10-03

KVIETIMAS DALYVAUTI VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDYJE

Kviečiame į Vietos projektų atrankos komiteto posėdį, kuris vyks spalio 10 d. 11.00 val., adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento tvirtinimo.

2. Dėl vietos projektų tvirtinimo ir lėšų jiems įgyvendinti skyrimo.

3. Kiti klausimai.

Pastaba:

Posėdis neįvyko dėl kvorumo nebuvimo. Posėdis pakartotinai šaukiamas spalio 17 d. 11.00 val.

 

2017-02-10

KVIETIMAS DALYVAUTI VALDYBOS NARIŲ POSĖDYJE

Kviečiame į Valdybos narių posėdį, kuris įvyks vasario 14 d. 13.00 val., adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga, II aukštas.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 1 dokumentacijos tvirtinimo.

2. Kiti klausimai.

 

2017-01-18

KVIETIMAS DALYVAUTI VALDYBOS NARIŲ POSĖDYJE

Kviečiame į Valdybos narių posėdį, kuris įvyks sausio 30 d. 12.30 val., adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga, II aukštas.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016 m. veiklos ataskaitos teikimo tvirtinti Visuotiniam narių susirinkimui.

2. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016 m. finansinės atskaitomybės teikimo tvirtinti Visuotiniam narių susirinkimui.

3. Kiti klausimai.

 

2017-01-18

KVIETIMAS DALYVAUTI VISUOTINIAME NARIŲ POSĖDYJE

Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija šaukia visuotinį narių susirinkimą, kuris įvyks sausio 30 d. 13.00 val., adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga, II aukštas.

DARBOTVARKĖ:

1 .Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo.

2. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimo.

3. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos valdymo organų rinkimo.

4. Kiti klausimai.

 

2016-11-18

KVIETIMAS DALYVAUTI VALDYBOS NARIŲ POSĖDYJE

Kviečiame lapkričio 25 d., 11.00 val. į Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos valdybos narių posėdį. Posėdis vyks adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl projektų finansavimo sąlygų aprašų ir kitos dokumentacijos parengimo derinimui su NMA.

2. Dėl VPS įgyvendinimo ataskaitos.

3. Kiti klausimai.

 

2016-10-06

KVIETIMAS DALYVAUTI VALDYBOS NARIŲ POSĖDYJE

Kviečiame spalio 10 d., 11.00 val. į Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos valdybos narių posėdį. Posėdis vyks adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl patvirtintos „Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos“ aptarimo ir atsižvelgiant į VPS taisykles, tam tikrų strategijos papunkčių keitimo.

2. Kiti klausimai.

 

2016-04-20

KVIETIMAS DALYVAUTI VALDYBOS NARIŲ POSĖDYJE

Kviečiame spalio 10 d., 11.00 val. į Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos valdybos narių posėdį. Posėdis vyks adresu: Vilniaus g. 18, Kretinga.

DARBOTVARKĖ:

Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2015 m. veiklos ataskaitos teikimo tvirtinti Visuotiniam narių susirinkimui.

2. Dėl Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2015 m. finansinės atskaitomybės teikimo tvirtinti Visuotiniam narių susirinkimui.

3. Kiti klausimai.