Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 20

KVIETIMAS NR. 20

VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimas ir plėtra“ veiklos sritis:

,,Parama paslaugoms ir kitoms ekonominėms veikloms kaime kurti ir plėtoti“ LEADER-19.2-SAVA-5.1.

Finansavimo sąlygų aprašas

priedas Nr. 1  Paraiškos forma

priedas Nr. 2  Verslo plano forma

Bendruomeninio verslo kūrimo ir vystymo gairės

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis:

,,Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti" LEADER-19.2-2

Finansavimo sąlygų aprašas

priedas Nr. 1  Paraiškos forma

priedas Nr. 2  Verslo plano forma

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ LEADER-19.2-6.4

Finansavimo sąlygų aprašas

priedas Nr. 1  Paraiškos forma

priedas Nr. 2  Verslo plano forma

KITI DOKUMENTAI

Užregistruotos pariškos

Vertinimo rezultatų suvestinė