Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 29

KVIETIMAS NR. 29

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2.

Finansavimo sąlygų aprašas

priedas Nr. 1 Paraiškos forma

priedas Nr. 2  Verslo planas

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4.

Finansavimo sąlygų aprašas

priedas Nr. 1  Paraiškos forma

priedas Nr. 2  Verslo planas

VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį   „Parama paslaugoms ir kitoms ekonominėms veikloms kaime kurti ir plėtoti“ LEADER-19.2-SAVA-5.1.

Finansavimo sąlygų aprašas

priedas Nr. 1  Paraiškos forma

priedas Nr. 2 Verslo planas

priedas Nr. 3  Jungtinės veiklos sutartis

VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr. LEADER-19.2-7.2.

Finansavimo sąlygų aprašas

priedas Nr. 1  Paraiškos forma

priedas Nr. 2  Jungtinės veiklos sutartis

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2024 m. balandžio 15 d. 8.00 val. iki 2024 m. gegužės 17 d. 12.00 val. 

Užregistruotos paraiškos

Vertinimo rezultatų suvestinė

KITI DOKUMENTAI