Vietos projektai 2016-2023 m.

KVIETIMAI IR FINANSAVIMO SALYGOS

VIETOS PROJEKTŲ VERTINIMAS IR TVIRTINIMAS