Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 28

Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija kviečia teikti kaimo vietovių projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“

KVIETIMAS NR. 28

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2.

Finansavimo sąlygų aprašas

priedas Nr. 1  Paraiškos forma

priedas Nr. 2  Verslo planas

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4.

Finansavimo sąlygų aprašas

priedas Nr. 1  Paraiškos forma

priedas Nr. 2  Verslo planas

VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį   „Parama paslaugoms ir kitoms ekonominėms veikloms kaime kurti ir plėtoti“ LEADER-19.2-SAVA-5.1.

Finansavimo sąlygų aprašas

priedas Nr. 1  Paraiškos forma

priedas Nr. 2 Verslo planas

priedas Nr. 3  Jungtinės veiklos sutartis

VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr. LEADER-19.2-7.2.

Finansavimo sąlygų aprašas

priedas Nr. 1  Paraiškos forma

priedas Nr. 2  Jungtinės veiklos sutartis

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2024 m. vasario 20 d. 8.00 val. iki 2024 m. kovo  22 d. 12.00 val. 

Užregistruotos paraiškos

Vertinimo rezultatų suvestinė

KITI DOKUMENTAI