Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 31

KVIETIMAS NR. 31

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2.

Finansavimo sąlygų aprašas

priedas Nr. 1 Paraiškos forma

priedas Nr. 2  Verslo planas

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4.

Finansavimo sąlygų aprašas

priedas Nr. 1  Paraiškos forma

priedas Nr. 2  Verslo planas

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2024 m.birželio 25 d. 8.00 val. iki 2024 m. liepos 26 d. 12.00 val.  

Užregistruotos paraiškos

Vertinimo rezultatų suvestinė

KITI DOKUMENTAI