Naujienos ir skelbimai

DĖL ĮGYVENDINTŲ VP METINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

Kviečiame paramos gavėjus, įgyvendinusius vietos projektus pagal 2007-2013 m. Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos vietos plėtros strategiją  ,,Gyvenimo kokybės gerinimas Kretingos rajone“, vykdyti sutarties įsipareigojimus (,,Paramos gavėjas privalo per 4 (keturis) mėnesius kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus, pateikti užbaigtų vietos projektų metines ataskaitas. Ataskaitos teikiamos projekto kontrolės laikotarpiu – 5 (penki) metai po vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo.") ir metines VP ataskaitas pateikti iki š. m. balandžio 30 d., adresu Vilniaus g. 18, Kretinga.

Metinės VP ataskaitos forma

<< Grįžti į ankstesnį puslapį

Naujienų archyvas

Mūsų partneriai

Kaimo plėtros fondas

Europos Lyderis

Lietuvos Lyderis

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Lietuvos kaimo tinklas