Naujienos ir skelbimai

KVIETIMAS Į RENGINĮ

Kretingos kaimo plėtros asociacija baigia įgyvendinti vietos plėtros strategiją ,,Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija” ir pradeda rengtis naujam finansavimo periodui, kuris kelia labai daug naujų iššūkių ne tik pačiai Asociacijai, bet Kretingos rajone veikiančioms organizacijoms, įstaigoms, verslams ir kitiems kaimo plėtros dalyviams.

Naujoji Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos vietos plėtros strategija rengiama vadovaujantis bendruomenių inicijuotos vietos plėtros principu, siekiant gauti paramą kaimo vietovių vietos plėtros strategijai 2023–2027 metams finansuoti. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas finansuojamas Lietuvos kaimo plėtros 2023-2027 metų programos lėšomis.

Pradedamas įgyvendinti parengiamosios paramos projektas ,,Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2024-2027 metų vietos plėtros strategijos rengimas". Organizuojami mokymai, rengiant naują 2023-2027 metų vietos plėtros strategiją, būtini supažindinti tikslines grupes su naujuoju finansavimo periodu, naujomis finansavimo kryptimis ir galimybėmis. Mokymų metu bus modeliuojama kiekvienos teritorijos situacija ir plėtros galimybės, aptarti praktiniai pavyzdžiai.

Į mokymus, susijusius su Kretingos rajono Kaimo plėtros asociacijos vietos plėtros strategijos rengimu (mokymai apie 2023-2027 m. ES kaimo plėtros programos priemones, remtinas intervencines krytis ir naujus plėtros metodus ir modelius), įgyvendinant parengiamosios paramos projektą, bus kviečiami 5 skirtingų tikslinių grupių atstovai: NVO sektoriaus ; kultūros; jaunimo; socialinės srities; verslas/ūkininkai.

2022 m.lapkričio 16 dieną 10.00 – 14.00 val. organizuojamas  renginys (mokymai), tikslinė grupė - kultūros sektorius (Kretingos rajono kaimo kultūros sektoriaus darbuotojai,bendruomenės, NVO, Asociacijų atstovai, dirbantys kultūros srityje).

2022 m. lapkričio 16 dieną 14.00 - 18.00 val. organizuojamas  renginys (mokymai), tikslinė grupė - jaunimo atstovai, organizacijų, dirbančių su jaunimu atstovai.

2022 m.lapkričio 17 dieną 10.00 – 14.00 val. organizuojamas  renginys (mokymai), tikslinė grupė - verslo atstovai, ūkininkai.

2022 m. lapkričio 17 dieną 14.00 - 18.00 val. organizuojamas  renginys (mokymai), tikslinė grupė - socialinėje srityje veikiantys asmenys, NVO atstovai.

Kviečiame registruotis ir prisijungti prie Kretingos rajono Kaimo plėtros vizijos formavimo!

Lauksime visų adresu: Vilniaus 8, Kretinga (III aukštas)

Registracija vyksta: tel.  +370 612 26006  ir  el.p.  info@kretingosvvg.lt

<< Grįžti į ankstesnį puslapį

Naujienų archyvas

Mūsų partneriai

Kaimo plėtros fondas

Europos Lyderis

Lietuvos Lyderis

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Lietuvos kaimo tinklas

    ukininkubirza.lt