Naujienos ir skelbimai

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 14

Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ VPS priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ LEADER-19.2.-SAVA-1; priemonės „Bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Parama paslaugoms ir kitoms ekonominėms veikloms kaime kurti ir plėtoti“ LEADER-19.2-SAVA-5.1.; priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2. ir „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4.

KVIETIMAS NR. 14

Užregistruotos paraiškos

Vertinimo rezultatų suvestinė

<< Grįžti į ankstesnį puslapį

Naujienų archyvas

Mūsų partneriai

Kaimo plėtros fondas

Europos Lyderis

Lietuvos Lyderis

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Lietuvos kaimo tinklas