Naujienos ir skelbimai

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 22

Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija kviečia teikti kaimo vietovių projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“

  • Pagal priemonės „Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas“ veiklos sritis:

       1.  „Parama jaunimo iniciatyvų skatinimui ir motyvacijos didinimui“ LEADER-19.2-SAVA-6.1.

       2. „Parama kaimo gyventojų įtraukimui į bendruomeninę veiklą“ LEADER-19.2-SAVA-6.2.

  • Pagal priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr. LEADER-19.2-7.2.
  • Pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis:

       1. „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2.

        2. „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4.

  • Pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-4.2.

Pagal priemonės „Bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį   „Parama paslaugoms ir kitoms ekonominėms veikloms kaime kurti ir plėtoti“ LEADER-19.2-SAVA-5.1.                                                                 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. spalio  10 d. 8.00 val. iki 2022 m. lapkričio 4  d. 12.00 val.  

KVIETIMAS NR. 22

Užregistruotos paraiškos

Vertinimo rezultatų suvestinė

<< Grįžti į ankstesnį puslapį

Naujienų archyvas

Mūsų partneriai

Kaimo plėtros fondas

Europos Lyderis

Lietuvos Lyderis

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Lietuvos kaimo tinklas