Naujienos ir skelbimai

PRITARTA STRATEGIJOS KEITIMUI

Rugpjūčio 25 dieną įvykęs Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos visuotinis narių susirinkimas sukvietė gausų būrį asociacijos narių. Susirinkimo metu buvo aptartas Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas, pasibaigęs VPS įgyvendinimo palankus vertinimas, gautos papildomos paramos lėšos VPS tolimesniam įgyvendinimui. Visuotinio narių susirinkimo metu pritarta Strategijos keitimui ir papildomų paramos lėšų integravimui į Vietos plėtros strategijos biudžetą.

Skirtas papildomas Strategijos finansavimas:

1. iš vertinimo rezervo 57 728,00 Eur;

2. pereinamojo laikotarpio lėšos 216 763,00 Eur;

3. EURI lėšos (VP paramos lėšos naudojamos išskirtinai darbo vietų kūrimui) 185 943,00 Eur.

 

<< Grįžti į ankstesnį puslapį

Naujienų archyvas

Mūsų partneriai

Kaimo plėtros fondas

Europos Lyderis

Lietuvos Lyderis

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Lietuvos kaimo tinklas