Naujienos ir skelbimai

TĘSIASI PROJEKTO ,,TOBULĖKIME KARTU" ĮGYVENDINIMAS

Asociacija „Pajūrio bendruomenė“ įgyvendina vietos projektą „Tobulėkime kartu“ Nr. LEADER-KRET-1C-M-11-1-2019 finansuojamą pagal Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas potencialiems Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos pareiškėjams ir projektų vykdytojams tobulinti žinias, lavinti įgūdžius projektų, orientuotų į verslumą ir darbo vietų kūrimą, rengimo ir įgyvendinimo srityse.

Potencialius pareiškėjus kviečiame dalyvauti planuojamose mokymuose!

MOKYMŲ GRAFIKAS

<< Grįžti į ankstesnį puslapį

Naujienų archyvas

Mūsų partneriai

Kaimo plėtros fondas

Europos Lyderis

Lietuvos Lyderis

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Lietuvos kaimo tinklas