Naujienos ir skelbimai

VAIZDO KONFERENCIJOJE – AKTUALIAUSI KLAUSIMAI DĖL PARAMOS KAIMO BENDRUOMENĖMS

Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro kovo 23 d. surengtoje vaizdo konferencijoje kaimo bendruomeninės organizacijos turėjo galimybę išgirsti komentarus apie naująsias taisykles, kuriomis vadovaujamasi teikiant nacionalinę paramą kaimo bendruomenėms. Tiesioginės transliacijos metu Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus specialistė Jolanta Vaičiūnienė pristatė taisyklių pasikeitimus ir atsakė į bendruomenėms rūpimus klausimus.

Vaizdo įrašą iki kovo 31 d. galima atsisiųsti iš čia.

Ką būtina žinoti

Paramą pagal šias taisykles gali gauti tik kaimo bendruomenės. Taisyklių 6.2 p. aiškiai apibrėžta kaimo vietovės sąvoka – tai pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą kaimo vietovės ar miestelio statusą atitinkanti gyvenamoji vietovė.

Iš valstybės biudžeto lėšų bus kompensuojama iki 90 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjo nuosavos lėšos gali būti bendruomenės nuosavos lėšos, rėmėjų, savivaldybių ir kt. lėšos. Jokių papildomų dokumentų (garantinių raštų, savivaldybių tarybų sprendimų, banko sąskaitų išrašų), įrodančių pareiškėjos prisidėjimą nuosavomis lėšomis, pateikti prie paraiškos nereikalaujama. Pvz., technikai įsigyti kompensuojama iki 1500 Eur. Jeigu numatoma įsigyti technika yra brangesnė – likusi dalis finansuojama nuosavomis pareiškėjos lėšomis.

Kaimo bendruomenės teikdamos paraišką turi atkreipti dėmesį, kad pernai ar užpernai gavusios paramą organizacijos šiais metais gali kreiptis paramos tik pagal veiklos sritį „Tradicinių renginių organizavimas“. Paraiškų vertintojai taip pat primena, kad atlygis atlikėjams, vedėjams ir pan. yra netinkamos finansuoti išlaidos. „Taisyklių 27.5 p. nurodytas pagal šią veiklos sritį tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas, kuris yra baigtinis, – sako Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro Vietos plėtros ir LEADER skyriaus specialistė Monika Raudonienė. – Lauko baldų, palapinių, elektros generatorių įsigijimas yra taip pat netinkamos finansuoti išlaidos pagal šias taisykles. Kreipiantis paramos pagal sritį „Tradicinių renginių organizavimas“ yra galima tik jų nuoma, kai tai reikalinga tradiciniam renginiui organizuoti.“

Tvarkant viešąsias erdves dažnai žemės sklypas, kuriame numatoma įgyvendinti projektą, priklauso valstybei. Tokiu atveju kartu su paraiška turi būti pateiktas sklypo patikėtinio dokumentas, kuriame turi būti nurodyta, kad ši žemė yra priskirta prie neprivatizuojamos žemės ir leidžiama pareiškėjai įgyvendinti projektą ir vykdyti veiklas ne trumpiau nei 3 metus nuo paramos galutinio išmokėjimo dienos. Valstybinės žemės patikėtiniai yra Nacionalinė žemė tarnyba arba savivaldybės.

Konsultuojant kaimo bendruomenes dažnai kyla klausimas, ar kaimo bendruomenės tarybos ar valdybos posėdžio protokolo kopija yra laikomi tinkamais dokumentais, pagrindžiančiais projekto poreikį. Taisyklių 17.6 p. įvardyta, kad projekto poreikiui pagrįsti prie paraiškos turi būti pridedama pareiškėjos visuotinio narių susirinkimo protokolo (arba jo išrašo) kopija.

Paraiškas galima teikti iki balandžio 10 d. Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centrui (Universiteto g. 8A–203, Akademija, 53341  Kauno r.)

Parama teikiama 11 kartą

Šiais metais bendruomenės paraiškas nacionalinei paramai gauti teiks 11 kartą. Šiemet bendruomenės dalinsis 800 tūkst. eurų krepšelį. Parama kaimo bendruomenėms teikiama pagal 2017 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 3D-142.

Žemės ūkio ministerija kaimo bendruomeninių organizacijų projektus remia nuo 2006 m. kasmet, išskyrus 2010 m., kai dėl lėšų stygiaus biudžete konkursas rengiamas nebuvo.

Nuo 2006–2016 m. finansuoti 2308 kaimo bendruomeninių organizacijų projektai, kurių suma siekia beveik 12 mln. Eur. Per visą laikotarpį iš viso finansuoti 2308 pareiškėjų projektai. Nacionalinė parama kaimo bendruomeninėms organizacijoms finansuojama valstybės biudžeto lėšomis.

Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro inf.

<< Grįžti į ankstesnį puslapį

Naujienų archyvas

Mūsų partneriai

Kaimo plėtros fondas

Europos Lyderis

Lietuvos Lyderis

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Lietuvos kaimo tinklas